PUHAS JOOGIVESI

Meil on oma puurkaev puhta joogiveega!

2022 augusti lõpus sai lõpuks valmis meie päris enda puurkaev. Tänu sellele on üle 200 inimesel ligipääs puhtale joogiveele.

 

Meie kaev töötab pumbaga ning on kaitstud väliste mõjutuste eest, mis saaksid vett kuidagi rikkuda. Lisaks on kaev piisavalt sügav, et võimaldada kohalikele vett ka põua hooajal kaks korda aastat.

Aitäh kõigile, kes selle olulise projekti jaoks annetasid ja aitasid meil aidata!