LOODUSELIKU VÄETISE TOOTMINE

Looduslike väetise tootmine

Et võimadalda oma kogukonnale majanduslikku iseseisvust, on meil plaan algatada mitmeid olulisi ettevõtmisi, mis saaksid toetada nii kohalikku loodust kui ka luua kogukonda juurde töökohti. 

Meie esimeseks projektiks sai loodusliku väetise tootmine, mille idee tuli meie kohalike organisatsiooni juhilt Mugonzilt, kes koolis põllumajandust õppis. 

Hetkel oleme omatarbeks valmis teinud 3 suur tünni väetist ning järgmiseks plaanime luua sellest toote, mida müüa ka ümberkaudsetele naabritele ja firmadele, et ka nende pinnas ja põhjavesi saaks olla kemikaalide vaba.